Projekt
Pågående Projekt

Ny Stad

Ett konstprojekt i samarbete med Fanny Carinasdotter, Mikael Näsström och John Huntington

Våren 2005 gjorde vi ett inlägg i samhällsdebatten genom att bl.a. iscensätta en
presskonferens där förslaget ”Nordic Light” presenterades för att väcka frågan; Vilka bygger
en stad och för vilka bygger man den? Vi arbetade med de verktyg/språk som brukas när ett
förslag presenteras i offentliga sammanhang.

Genom att undersöka gränserna mellan fiktion och verklighet ville vi ifrågasätta spelets regler och de maktstrukturer som finns i staden. Vem har rätten att tala och när upplevs/betraktas något som verklighet? Katalysatorn var en nordisk arkitekttävling som skulle leda till stadsomvandling i Umeå. Vi upplevde diskussionen om stadsutvecklingen som onyanserad och okritisk. Vi valde därför att forma ett eget förslag. Vi fick skådespelerna Jessica Sjöberg och Ted Srigley samt konstnären Hinrich Sachs att spela rollerna för etnologen, kulturgeografen och arkitekten.

Pressmaterial

Radio

Artiklar

 

Sammanställning av projektet -pdf

Bilder från presskonferansen