CV
Kontakt

En Stad

Ett konstprojekt i samarbete med Fanny Carinasdotter, Mikael Näsström och John Huntington

En undersökning av den psykosociala miljön i det offentliga rummet.
I detta projekt var vi framförallt intresserade av den demokratiska rösten och det offentliga rummet, specifikt Norrköping, som är en stad där flera av oss tidigare bott.
Vi ställde oss frågan om vem det offentliga rummet är till för, vilka värderingar och mentaliteter vi möts av, och framförallt vilka som är avsändare av den information vi möter i staden.
I detta projekt hade vi för avsikt att undersöka på vilket sätt och hur information framförs och sprids i Norrköping. Vi var närvarande under stora delar av utställningstiden och initierade till diskussion kring den demokratiska rösten och det offentliga rummet i Norrköping.


Projektet ställdes ut på Studio, Norrköpings konsthall nov 2005.