Kontakt
Tomrum
 

Sex personer blev intervjuade om vad tomhet innebar för dem.

Intervjupersonerna fick även sin tunga avgjuten i plast.

Intervjuerna klipptes så att de fungerade som monologer.

Ett kort utdrag ur en intervju om du trycker på tungan.