Projekt
Länkar

Skådespelssamhället

 

La Société du spectacle (Skådespelssamhället)


Jag visade ett utdrag ur Guy debords film, La société du spectacle, på Galleri 60. I rummet där jag visade filmutdraget hade jag även satt upp några affischer om visningen av hans film på konsthögskolan.
Filmen visades i sin helhet i seminarierummet på konsthögskolan tre kvällar
under utställningens tid. Den sista kvällen jag visade filmen fick jag hjälp av konstvetaren och filosofen Daniel Pedersen att presentera filmen samt ge en kortare introduktion av situationisterna och Guy Debord

Klippet från La Société du spectacle