Kontakt

 

Jag, här och nu, är namnet på ett konstprojekt i östergötland. Projektet leds av konstkonsulent Lena Wiklund på östergötlands museum. Syftet med projektet är att medvetandegöra platsen man bor på. Första delen av projektet skedde i Norrköping med Aldis Ellertsdottir Hoff som träffade och handledde ungdomarna under en period av 5 månader.

Tekniken är enkel. Tanken är att man lätt ska kunna applicera den på andra grupper och på andra platser. De som deltagit i projektet ska kunna fortsätta på egen hand efter projektets slut. Enkla kameror eller mobiltelefoner är de verktyg man använder.
Projektet pågick under våren 2016 och pågår nu. Filmer och foton visades på flera platser i länet. Till exempel på Norrköpings kommuns utomhusbio Flimmer, under fotografifestivalen Spegla, och på östergötlands museum var det en utställning med foton och filmer som visades i dec 2016.

Under våren 2017 har projektet expanderat till andra kommuner i östergötland, Motala, Kinda, åtvidaberg, Söderköping och Mjölby är dem kommuner som fortsatt med projektet då med andra konstnärer men där Aldis fått rollen som regional konstnär som samordnar projekten.

Filmerna kommer sedan permanent att visas på en "Watchout" widescreen som finns på östergötlands museum. Deltagarna i projektet är 15 till 17 år. Projektet finansieras av Region östergötland.

Här är några av de filmer som kommit ur projekten.